TARUS - V Finnjamboree 2004

Etusivu : Oheismateriaali : Murrepankki

   På svenska   In English
 Murrepankki

Meillon ilo kutsua sut meirän fölöjyhyn Tarukselle, Suomen Partiolaasten viirennelle Finnjamboreelle. Me toivomma notta olisit yks niistä 13 000 leirilääsestä, jokka pruukaas pystyttämähän telttansa vihiriähän mettähän 28. heinäkuuta - 5. elokuuta 2004. Tarus on Suomen Partiolaasten kolomivuotisen "Moomma Mettäs" -teeman huipennus. Tervetulua komeiren mäntykankairen ja kirkkahien järvien keskelle Parasjoelle, Tarukselle!

Meilon ilo kuttua sut mukhaan Taruksele, Suomen Partiolaisten viiennele Finnjamboreele. Met toivoma, että sie oot yks niistä 13 000 leiriläisestä, jokka pystyttää telttansa vihreään mettään 28. heinäkuuta - 5. elokuuta 2004. Tarus on Suomen Partiolaisten kolomivuotisen Matkalla Mettään -teeman huipennus. Tervetuloa kaunhiin mäntykankhaan ja kirkkaitten järvien keskele Padasjoele, Taruksele!

Meillon ilo kutsua sum meiräm mukaan Tarukselle, meinaan Suamem Partiolaisten viirennelle Vinnjamporeelle. Me toivotaan, että sää olsit yks niistä 13 000:sta leiriläisestä, jokka pystyttää telttansa vihreeseen suamalaiseen mettään kahreskymmeneskahreksas heinäkuuta - viires elokuuta 2004. Tarus on nääs Suamem Partiolaisten kolmevuatisen "Matkalla Mettään" -teemah huipennus. Tervetuloo koreelle mäntykankaalle kirkkaire järvien keskelle Parasjoelle, Tarukselle!

Meil o ilo kuttuu siut mei kans Taruksel, Suome Partiolaisii viijennel Finjamporeel. Myö toivotaa jot sie oot yks niist kolmesttoisttuhannnest immeisest, ku pykää telttasa pystyy vihriää mettää heinäkuu 28. päivän ja elokuu viijenne välil. Tarus o Suome Partiolaisii kolmivuotise "Matkal mettää" -teeman huipennus. Tervetulloo kauniil mäntykankaal ja kirkkaitte järvii keskel, Pajasjoel, Taruksel! Sielhä myö sit tavataa!

Kliffaa et meil on mahikset stiggaa snadisti infoo siit et mikä Tarus. Se on niiku Suomen Partsigalaisten Finnjambis femma. Tosi buli leiri. Olis haadee jos Sä olisit yks niist 13 000 kundista ja gimmasta, jotka tulee ja duunaa naigerit pydeen skuugeen 28. henäkuuta - 5. elokuuta. Tarus on Suomen Partsigalaisten kolmevuotisen "Spåralla Skuttaan" kupletin kovin juitsu joss´ on hegistä. Tulkaa dösalla, stågella ku ei pääse, Padasjoelle ja Tarukselle tsiigaan mestoja ja präijää partsigakaiffreiden kans. Proggis on ihan jees ja siell´ on vihreetä skuugee ja fressiä vodaa joka lätäkössä.

Vi sko vila bjud de ti va me på TARUS, Finlands Scouters femt Finnjamboree. Vi hoppas tu e ein åv ti 13 000 st som lägge opp tälti i finnskojin 28.8 - 5.8.2004. TARUS e he bästa me vårt 3-åriga tema "Scouting drar till skogs" i vår förening. Välkomi me ti tusensjöars o midnattssoles land.

Meil o niimpal ilo kutsuu sut föli tähä Taruksell´ Suamen Partiolaisten viirennel Finnjamporeel. Tiätty me toivom ett voisit oll yks niist 13 000 osanottajast, joit orotamme pystyttävä telttans vihreään suamalaiseen mettään 28. Heinäkuuta - viires elokuuta. Tarus o järjestö kolmivuotise "Matkall Metsään" -teeman huipennus. Tul ny sääki kauniisse mettäkankkaan ja kirkkaitte järvie keskell Parasjoell, Taruksell´!


 
Murteilla on painettu esite, lataa tästä pdf-muodossa ( 266 KB).

Thaimaan jamboreelle lähti kansainvälinen esite ( 267 KB).

Tarus on kansainvälinen, esitteet viidellä kielellä englanninkielisestä sivustosta!
Sivun ylälaitaan   SivukarttaSivukartta