TARUS - V Finnjamboree 2004

Etusivu : Tarus UKK : Osallistujalle : Haikki

   På svenska   In English
 Haikki

Taruksen haikki on perinteinen metsähaikki, jossa ”Matkalla metsään”- teema on vahvasti näkyvillä. Haikilla korostuvat Suomen metsiin ja luontoon tutustuminen, luonnossa selviytyminen ja yhdessäolo. Matkan varrella on monenlaisia mielenkiintoisia rasteja metsämytologiasta kansanperinteeseen ja jollain rastilla saatat törmätä metsäkoneeseenkin. Haikki on monelle leirin kohokohta, joten tavoitteena on, että kaikki leiriläiset saavat kokea hauskoja ja ikimuistoisia elämyksiä.

Eteneminen

Haikki järjestetään viitenä päivänä ja se kestää yhden vuorokauden. Ennen vierailupäivää haikki alkaa lounaan jälkeen ja päättyy ennen seuraavan päivän lounasta. Vierailupäivän jälkeen reitti on päinvastainen eli haikki alkaa päivällisen jälkeen ja päättyy ennen seuraavan päivän päivällistä.

Kunakin päivänä haikille osallistuu noin 1400 leiriläistä. Valittavana on leiriläisten tason mukaan kaksi eri vaikeustasoa. III-luokan haikin pituus on noin 8 kilometriä ja II-luokan noin 11 kilometriä. Molemmilla vaikeustasoilla on ruuhkien välttämiseksi kolme eri haikkireittiä. Kaikilla reiteillä on oma tunnusvärinsä.

Haikilla edetään vartioittain, jotka voivat olla luonnollisia tai savun sisältä muodostettuja vartioita. Vartion koko on 6-8 jäsentä, joista 1-2 ovat suunnistustaitoisia vartionjohtajia. Ulkomaalaiset partiolaiset osallistuvat haikille suomalaisten partiolaisten kanssa niin, että jokaisessa vartiossa on vähintään yksi suomalainen. Savunjohtaja hoitaa vartioiden ilmoittamisen.

Rastit

Matkalla on kuusi rastia, jotka ovat tehtävä-, ruoka- tai yöpymisrasteja. Kaikilla kuudella rastilla yöpyy joka yö noin 250 leiriläistä. Rastien teemat liittyvät läheisesti suomalaiseen metsään ja luontoon. Vartiot käyvät vaikeustason mukaan kolmella tai neljällä rastilla. Lisäksi nopeimmille vartioille on tarjolla lodjausta.

Kaikkien vartioiden johtajat saavat ennen haikin alkua haikkikirjan, jossa on kaikki tarvittava tieto lähtöpaikasta, varusteista, etenemisestä ja tehtävistä. Erillisiä tehtäväkäskyjä ei rasteilla jaeta, vaan kaikki suoritusohjeet löytyvät haikkikirjasta. Haikkikirjasta löytyy myös ennakkotehtävä, lodjuleimasimen tekeminen. Eri haikkireiteille on omat haikkikirjansa, joiden kansiväri vastaa reitin väriä. Haikkikirjan yhteydessä vartio saa myös numerolapun. Haikkimuonat jaetaan savuihin edellisenä iltana.

Lisätietoa Taruksen haikista ja varusteista saat ennen leiriä lähetettävästä Leiriläisen kirjasta ja savunjohtajaltasi.


 
Sivun ylälaitaan   SivukarttaSivukartta